Asistenţă la completarea aplicaţiei de înscriere la cursul gratuit de engleză de la Londra (pentru şomeri)

Mai jos, vă prezentăm traducerea în română a formularului de înscriere la cursul gratuit de engleză Functional Skills de la Londra (pentru şomeri), organizat de London Learning Consortium (LLC) împreună cu MacLav LTD. Această traducere constituie o parte din e-mailul Welcome Letter trimis persoanelor interesate de curs.

Title – Titlul dumneavoastră
Mr – Dl.
Mrs – Dna. (căsătorită)
Ms – Dna. (divorţată)
Miss – Dra. (domnişoară)

First Name – prenumele

Surname – numele

Current Address – adresa curentă de reşedinţă

Postcode – codul poştal de rşedinţă

Country of Residence – ţara de reşedinţă (vă rugăm să completaţi UK)

Postcode prior to enrolment – codul poştal de reşedinţă în momentul depunerii aplicaţiei

Sex – sexul
Female – femeie
Male – bărbat
Prefer nottosay – prefer să nu specific
Other –  alte

Previous Address – adresa anterioară de reşedinţă (dacă adresa anterioară a fost în Europa, dar în afara Marii Britanii, este îndeajuns să specificaţi ţara, de exemplu, „ROMANIA”)

Mobile number – număr de telefon mobil

Email Address – adresa de e-mail

Date of Birth – data de naştere (ziua/luna/anul)

Age as at 31st August 2020 – Vârsta dvs. în ziua de 31 august 2020

National Insurance Number – numărul NIN

Place of Birth – locul naşterii, dacă este în afara Marii Britanii, furnizaţi localitatea şi ţara naşterii (de exemplu, ROMANIA)

Have you been resident in the UK or an EU country for thepast 3 years? – Aţi fost rezident al Marii Britanii sau al unei alte ţări din UE în ultimii 3 ani?
Dacă aţi locuit în ultimii 3 ani în UK, sau într-o altă ţară UE, de exemplu, România sau Germania – bifaţi YES.
Yes – da
No – nu

Do you have theright to live in the UK – Aveţi drept de şedere în Marea Britanie?
Yes – da
No – nu

Please provide the name, address and contact number of an emergency contact – Vă rugăm să furnizaţi numele şi prenumele, adresa şi un număr de telefon al unei persoane de contact pentru situaţii de urgenţă - în cazul în care veţi păţi ceva (de exemplu, un leşin) în timpul întâlnirilor fizice (de exemplu, la examene).

Emergency contact relationship to you – Cine este pentru dvs. persoana de contact pentru urgenţe menţionată mai sus? De exemplu, soţț (husband), soţie (wife), soră (sister), frate (brother), prieten (friend) – vă rugăm să alegeţi cuvântul în engleză.

Are you currently enrolled on another training course? – Sunteţi înscris/ă în momentul de faţă la un alt training, curs?

If you answered yes to the previous question please provide details: – Dacă răspunsul la întrebarea anterioară este afirmativ, vă rugăm să furnizaţi detalii:

Do you have any criminal convictions? – Aveți condamnări penale?

I am currently – în momentul de faţă (alegeţi numai o opţiune):
Not in paid employment and looking for work - Nu lucrez şi caut un loc de muncă
In paid employment – lucrez
Not in paid employment and not looking for work - Nu lucrez şi nu caut un loc de muncă
Self employed – Lucrez pe cont propriu
NEET (Not in employment, education or training) - NEET (nu lucrez, nu studiez şi nu particip la alte cursuri)
Economically inactive - Inactiv profesional (de exemplu, persoanele care stau acasă în cadrul Furlough din cauza pandemiei de COVID-19)

If you are unemployed how long have you been unemployed in months? – Dacă sunteţi şomer, de câte luni nu lucraţi?

Do any of the following apply to you? – Care dintre următoarele vi se aplică?
Lone Parent – părinte singur
Carer of adult dependents – persoană care asigură întreţinerea pentru adulţi aflaţi în grija sa
Unpaid carer – îngrijitor de persoane adulte (neplătit)
Care Leaver – persoană cu statut "Care Leaver"
Furlough worker – persoană în cadrul Furlough din cauza pandemiei de COVID-19
Unemployed due to covid-19 – şomer din cauza pandemiei de COVID-19
Homeless or in temporary accommodation – fără adăpost sau în cazare temporară

Are you claiming any of the following benefits? – Primiţi sau aţi aplicat pentru oricare dintre următoarele ajutoare şi beneficii?

Please select your highest level of qualification prior to this course: Înainte de a urma acest curs, vă rugăm să ne spuneţi care este cel mai înalt nivel de calificare pe care îl dţineţi:
Numai calificări din UK, calificările din alte ţări nu sunt luate în considerare. Dacă nu aveţi calificări din UK, vă rugăm să alegeţi: No qualifications or Unkown

Ethnicity – etnie
Vă rugăm să alegeţi una dintre opţiunile de mai jos. Persoanele din România aleg de obicei „Anyotherwhite background”

Do you consider yourself to have longterm learning difficulties and/or health problems? - Consideraţi că aveţi dificultăţi de învăţare şi / sau probleme de sănătate de lungă durată?
De exemplu, cineva poate avea dislexie sau discalculie sau o boală cronică care poate afecta studiul şi participarea la cursuri.

What are your reasons for wanting to do this course? – Care sunt motivele pentru care doriţi să participaţi la acest curs? Vă rugăm să răsoundeţi în engleză, de exemplu, I wanttoimprovemy English (vreau să-mi îmbunătăţesc limba engleză), Looking for a job (caut un loc de muncă), I'mlooking for a better job (caut un loc de muncă mai bun).
Whatpreviouslearning or workexperience do youhavethatwouldbeuseful for thiscourse? – Ce experienţă aveţi în domeniul de studii sau profesional care ar fi utilă în cadrul acestui curs? Dacă nu aveţi un răspuns, vă rugăm să introduceţi "NONE".

Please describe any barrier(s) that could affect your learning: – Descrieţi toate impedimentele care v-ar putea afecta studiul: De exemplu, persoanele cu cunoştinţe foarte slabe de engleză, pot să scrie "VERY POOR ENGLISH"