LONDON Welcome Letter (copy) and Polish & Romanian translation

This article is a copy of the email content sent to you from This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., and we didn't get a reply to (probably in your SPAM / JUNK mailbox). To make it easier to understand, it is also translated into Polish and Romanian.

 • [POLISH] Ten artykuł, to kopia treści emaila, który został do Państwa wysłany z adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a na który nie dostaliśmy odpowiedzi (prawdopodobnie trafił do skrzynki SPAM/JUNK). Aby ułatwić jego zrozumienie, jest on przetłumaczony także na języki polski i rumuński.
 • [ROMANIAN] Acest articol este o copie a conținutului e-mailului care v-a fost trimis ieri de la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și pentru care nu am primit un răspuns (probabil s-a dus in SPAM / JUNK). Pentru a facilita înțelegerea, este tradus și în poloneză și în română.

Welcome and thank you for your interest in the Functional Skills ONLINE course from London Learning Consortium (LLC) & MacLav LTD.

 • [POL] Witamy i dziękujemy za zainteresowanie kursem Functional Skills ONLINE od London Learning Consortium (LLC) & MacLav LTD.
 • [ROM] Bine ați venit și vă mulțumim pentru interesul acordat cursului Functional Skills ONLINE din London Learning Consortium (LLC) și MacLav LTD.

Due to national lockdown, instead of the planned Open Day, you will be asked to complete your enrolment online.

 • [POL] Z powodu blokady krajowej (lockdown COVID-19) zamiast planowanego Dnia Otwartego zostaniesz poproszony o dokończenie rejestracji online.
 • [ROM] Datorită blocării țării (lockdown COVID-19), în loc de Ziua porților deschise programată, vi se va solicita să vă finalizați înregistrarea online.

1) As the first step will be completing the Enrolment Form 2020/21 for the training provider. Below we have created a link to the page where you can do it online: Click here to fill in the form. Please complete required data entry fields (fields with an asterisk * are required). 

 • [POL] 1) Pierwszym krokiem będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego 2020/21 dla dostawcy szkoleń. Poniżej utworzyliśmy link do strony, na której możesz to zrobić online: Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz Proszę wypełnić wymagane pola do wprowadzania danych (pola oznaczone gwiazdką * są wymagane).
 • [ROM] 1) Primul pas va fi completarea Formularului de înscriere 2020/21  pentru organizatorul de instruire. Mai jos am creat un link către pagina unde o puteți face online: Faceți clic aici pentru a completa formularul. Completați câmpurile obligatorii de introducere a datelor (sunt obligatorii câmpurile cu asterisc *).

Attention! To make it easier for people with poor English, in this link there is a translation of the questions from the form into POLISH: Click here for translation, ROMANIAN: Click here for a translation.

2) In the next step, you will be contacted by a team member to arrange your initial language assessment to assess your language level and assign you to the appropriate group.  Please be reassured. You can’t fail this assessment. It is designed to make sure you are placed on the right course and make sure you study at the correct level for your ability - Entry 1, Entry 2, Entry 3, Level 1 or Level 2..

 • [POL] 2) W następnym kroku skontaktuje się z Tobą członek zespołu, aby umówić się na wstępny test biegłości językowej, aby ocenić Twój poziom znajomości języka i przypisać Cię do odpowiedniej grupy. Proszę być pewnym. Nie możesz oblać tej oceny. Został zaprojektowany, aby upewnić się, że jesteś na właściwym kursie i uczysz się na odpowiednim poziomie dla swoich umiejętności - Entry 1, Entry 2, Entry 3, Level 1 lub Level 2.
 • [ROM] La pasul următor, veți fi contactat de un membru al echipei pentru a vă aranja evaluarea inițială a limbii pentru a evalua nivelul limbii și a vă atribui grupului corespunzător. Este conceput pentru a vă asigura că sunteți plasat pe cursul potrivit și pentru a vă asigura că studiați la nivelul corect pentru abilitățile dvs. - Entry 1, Entry 2, Entry 3, Level 1 or Level 2.

3) Lastly, your data will be copied to the appropriate college form and sent by post to your home address together with a pre-paid return envelope.  Please sign, date and return the paper copy in the stamped addressed envelope provided within 48 hours of receipt

 • [POL] 3) Na koniec twoje dane zostaną skopiowane do odpowiedniego formularza uczelni i przesłane pocztą na Twój adres domowy wraz z opłaconą z góry kopertą zwrotną. Prosimy o podpisanie, opatrzenie datą i odesłanie kopii papierowej w zaadresowanej kopercie ze znaczkiem w ciągu 48 godzin od otrzymania
 • [ROM] 3) La sfarsit, datele dvs. vor fi copiate în formularul corespunzător al școlii și trimise prin poștă la adresa dvs. de domiciliu împreună cu plicul de returnare deja plătit. Vă rugăm să semnați, să datați și să returnați copia completata pe hârtie în plicul cu adresă și timbru furnizat în termen de 48 de ore de la primire

If you have any questions please contact the student support team on: 07375092012

 • [POL] Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z zespołem wsparcia studentów pod numerem: 07375092012
 • [ROM] Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru studenți la numărul: 07375092012

Best wishes,
Admin Team
Telephone: 07375 092 012
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MacLav LTD (Education Department)
Hope Street Xchange,
1-3 Hind Street,
Sunderland University Campus,
Sunderland
SR1 3QD

Maclav Company reg no: 11061231