Învățarea de acasă prin videoconferință ZOOM - tutorial ABC

Vă prezentăm un mini-ghid simplificat cu privire la modul de instalare și utilizare a aplicațiilor ZOOM pentru videoconferință, care vă permite să participați la cursuri online.


Confirmarea statutului Settled Status pentru college – ABC, pas cu pas

Vă prezentăm un ghid pas cu pas cu traducere în română, despre cum să generați codul corect pentru școală (deoarece există 3 opțiuni) care vă confirmă Settled Status  sau PRE-Settled în Marea Britanie.


Nivelurile cursului “Functional Skills” și “Common European Framework”

În urma numeroaselor întrebări referitoare la nivelurile de calificare britanice ale cursului „Functional Skills” și, de exemplu, popular în Europa „Common European Framework” (Nivelul European de Competență de Limbă), prezentăm un tabel orientativ de vizualizare.


Curs de engleză FUNCTIONAL SKILLS - informații de bază

Vă mulțumim pentru interesul cursului gratuit de engleză „FunctionalSkills”. Acesta este un curs pentru persoanele care au cel puțin 19 ani, dar încă nu au atins în limba engleză un nivel adecvat de a scrie, de a citi, de a înțelege sau vorbi în viața de zi cu zi și la locul de muncă.


Курс английского языка FUNCTIONAL SKILLS - базовая информация

Благодарим вас за интерес к бесплатному курсу английского языка «Functional Skills». Это курс для лиц, которым исполнилось 19 лет, но они еще не достигли в английском языке соответствующего уровня письма, чтения, понимания речи или словесной коммуникации в повседневной жизни и работе.


Уровни курса "Functional Skills" и "Common European Framework"

В связи с многочисленными вопросами относительно уровней британской квалификации курса "Functional Skills" и, напр., популярного в Европе "Common European Framework" (европейский уровень владения языком), приводим для ознакомления ориентировочную таблицу.