What Type of Business to Start: Self-Employed or a Limited Company?

Do you need help deciding whether to register as self-employed or set up a limited company for your business? Both options have their benefits and challenges, but the decision can be complex, especially regarding accounting and bookkeeping.


Try Me - interview with Gwailo

Gwailo, a rock band from Newcastle upon Tyne in North East England, have released a new single, "Try Me", which aired publicly for the first time yesterday on Spark Sunderland Radio. On this occasion, EuroZoom UK conducted a short interview.


Learning from home through videoconferencing ZOOM - ABC tutorial

We present you a simplified mini-guide on how to install and use the ZOOM applications for videoconferencing, which allows you to participate in online classes.


Învățarea de acasă prin videoconferință ZOOM - tutorial ABC

Vă prezentăm un mini-ghid simplificat cu privire la modul de instalare și utilizare a aplicațiilor ZOOM pentru videoconferință, care vă permite să participați la cursuri online.


Навчання вдома за допомогою відеоконференцій ZOOM - посібник ABC

Представляємо вам спрощений міні-посібник із встановлення та використання додатку ZOOM для відеоконференції, яка дозволяє брати участь в онлайн-заняттях.


Open Day (registration for a free English course) - what to take with you, and what are the next steps?

Below, we provide essential information on what to take with you to enrol for the Open Day and what are the next steps.


Confirmarea statutului Settled Status pentru college – ABC, pas cu pas

Vă prezentăm un ghid pas cu pas cu traducere în română, despre cum să generați codul corect pentru școală (deoarece există 3 opțiuni) care vă confirmă Settled Status  sau PRE-Settled în Marea Britanie.


Курс англійської мови FUNCTIONAL SKILLS - основна інформація

Дякуємо за інтерес до безкоштовного курсу англійської мови «Functional Skills». Цей курс призначений для тих, кому виповнилося принаймні 19 років, але хто ще не досяг належного рівня письма, читання, розуміння або самовираження в повсякденному житті та роботі англійською мовою.


Рівні курсу "Functional Skills" та "Common European Framework".

Через численні запити щодо рівнів кваліфікації курсів у Великобританії "Functional Skills" і, наприклад, популярних у Польщі та Європі "Common European Framework" (Європейський рівень володіння мовою), ми надаємо орієнтовну оглядову таблицю.


Nivelurile cursului “Functional Skills” și “Common European Framework”

În urma numeroaselor întrebări referitoare la nivelurile de calificare britanice ale cursului „Functional Skills” și, de exemplu, popular în Europa „Common European Framework” (Nivelul European de Competență de Limbă), prezentăm un tabel orientativ de vizualizare.


Curs de engleză FUNCTIONAL SKILLS - informații de bază

Vă mulțumim pentru interesul cursului gratuit de engleză „FunctionalSkills”. Acesta este un curs pentru persoanele care au cel puțin 19 ani, dar încă nu au atins în limba engleză un nivel adecvat de a scrie, de a citi, de a înțelege sau vorbi în viața de zi cu zi și la locul de muncă.


Курс английского языка FUNCTIONAL SKILLS - базовая информация

Благодарим вас за интерес к бесплатному курсу английского языка «Functional Skills». Это курс для лиц, которым исполнилось 19 лет, но они еще не достигли в английском языке соответствующего уровня письма, чтения, понимания речи или словесной коммуникации в повседневной жизни и работе.