LONDON Welcome Letter (copy) and Polish & Romanian translation

This article is a copy of the email content sent to you yesterday from This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., and we didn't get a reply to (probably in your SPAM / JUNK mailbox). To make it easier to understand, it is also translated into Polish and Romanian.

 • [POLISH] Ten artykuł, to kopia treści emaila, który został do Państwa wysłany wczoraj z adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., a na który nie dostaliśmy odpowiedzi (prawdopodobnie trafił do skrzynki SPAM/JUNK). Aby ułatwić jego zrozumienie, jest on przetłumaczony także na języki polski i rumuński.
 • [ROMANIAN] Acest articol este o copie a conținutului e-mailului care v-a fost trimis ieri de la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., și pentru care nu am primit un răspuns (probabil s-a dus la căsuța poștală SPAM / JUNK). Pentru a facilita înțelegerea, este tradus și în poloneză și în română.

Welcome and thank you for your interest in the Functional Skills ONLINE course from London Learning Consortium (LLC) & MacLav LTD.

 • [POL] Witamy i dziękujemy za zainteresowanie kursem Functional Skills ONLINE firmy London Learning Consortium (LLC) & MacLav LTD.
 • [ROM] Bine ați venit și vă mulțumim pentru interesul acordat cursului Functional Skills ONLINE de la firma London Learning Consortium (LLC) și MacLav LTD.

Due to national lockdown, instead of the planned Open Day you will now be asked to complete your enrolment online.

 • [POL] Z powodu blokady krajowej (lockdown COVID-19) zamiast planowanego Dnia Otwartego zostaniesz poproszony o dokończenie rejestracji online.
 • [ROM] Datorită blocării țării (lockdown COVID-19), în loc de Ziua porților deschise programată, vi se va solicita să vă finalizați înregistrarea online.

1) As the first step will be completing the Enrolment Form 2020/21 to London Learning Consortium (LLC). Below we have created a link to the page where you can do it online: Click here to fill in form. Please complete required data entry fields (fields with an asterisk * are required).

 • [POL] 1) Pierwszym krokiem będzie wypełnienie formularza zgłoszeniowego 2020/21 do London Learning Consortium (LLC). Poniżej utworzyliśmy link do strony, na której możesz to zrobić online: Kliknij tutaj, aby wypełnić formularz Proszę wypełnić wymagane pola do wprowadzania danych (pola oznaczone gwiazdką * są wymagane).
 • [ROM] 1) Întrucât primul pas va fi completarea Formularului de înscriere 2020/21 la London Learning Consortium (LLC). Mai jos am creat un link către pagina unde o puteți face online: Faceți clic aici pentru a completa formularul. Completați câmpurile obligatorii de introducere a datelor (sunt obligatorii câmpurile cu asterisc *).

Attention! To make it easier for people with poor English, in this link there is a translation of the questions from the form into Polish: Click here for translation  Romanian: Click here for translation

2) In the next step, your data will be copied to the appropriate college form and sent by post to your home address together with a pre-paid return envelope.  Please sign, date and return the paper copy in the stamped addressed envelope provided within 48 hours of receipt

 • [POL] 2) W kolejnym kroku Twoje dane zostaną skopiowane do odpowiedniego formularza uczelni i przesłane pocztą na Twój adres domowy wraz z opłaconą z góry kopertą zwrotną. Prosimy o podpisanie, opatrzenie datą i odesłanie kopii papierowej w zaadresowanej kopercie ze znaczkiem w ciągu 48 godzin od otrzymania
 • [ROM] 2) În pasul următor, datele dvs. vor fi copiate în formularul corespunzător al școlii și trimise prin poștă la adresa dvs. de domiciliu împreună cu plicul de returnare deja plătit. Vă rugăm să semnați, să datați și să returnați copia pe hârtie în plicul cu adresă și timbru furnizat în termen de 48 de ore de la primire

Lastly, you will get a link to the initial language tests to assess your language level and assign you to the appropriate group.  Please complete this test honestly and on your own as this test informs your learning journey and will allow us to ensure your learning plan is tailored to your specific needs.

 • [POL] Na koniec otrzymasz link do wstępnych testów językowych, aby ocenić Twój poziom znajomości języka i przypisać Cię do odpowiedniej grupy. Wypełnij ten test uczciwie i samodzielnie, ponieważ stanowi on podstawę Twojej nauki i pozwoli nam upewnić się, że Twój plan nauki jest dostosowany do Twoich konkretnych potrzeb.
 • [ROM] În cele din urmă, veți primi un link pentru testele inițiale de limbă pentru evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii și pentru înscrierea în grupa corespunzătoare. Completați acest test în mod onest și  personal, deoarece acesta constituie baza studiilor dvs. și ne va permite să ne asigurăm că planul dvs. de studiu este adaptat la nevoile dvs. concrete.

If you have any questions please contact the student support team on: 07375092012

 • [POL] Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z zespołem wsparcia studentów pod numerem: 07375092012
 • [ROM] Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru studenți la numărul: 07375092012

Best wishes,
Admin Team
Telephone: 07375 092 012
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MacLav LTD (Education Department)
Hope Street Xchange,
1-3 Hind Street,
Sunderland University Campus,
Sunderland
SR1 3QD

Maclav Company reg no: 11061231